Regulamentul magazinului online

Prezentul Regulament stabilește condițiile generale, regulile și modalitatea de vânzare efectuată de Distance S.A. cu sediul în Poznań, prin intermediul magazinului online www.distance.ro (numit în continuare: „Magazinul Online”) și definește principiile și condițiile de prestare de către Distance S.A. cu sediul în Poznań, a serviciilor gratuite pe cale electronică.

§ 1 Definiții

1. Biroul de Vânzări - înseamnă locul pentru soluționarea reclamațiilor și returnărilor Bunurilor la adresa: Distance S.A., ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31 A, 61-248 Poznań.

2. Zile lucrătoare - înseamnă zilele săptămânii de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

3. Livrare - înseamnă actul efectiv constând în livrarea Bunurilor specificate în comandă către Client de către Vânzător, prin intermediul Furnizorului.

4. Furnizor - înseamnă o companie de curierat cu care Vânzătorul cooperează în domeniul de Livrare a Bunurilor.

5. Parolă - înseamnă un șir de caractere de litere, cifre sau alte caractere selectate de Client în timpul Înregistrării în Magazinul Online, folosite pentru a proteja accesul la Contul de Client din Magazinul Online.

6. Client - înseamnă o entitate pentru care serviciile pot fi furnizate pe cale electronică sau cu care poate fi încheiat un Contract de vânzare în conformitate cu Regulamentul și dispozițiile legale.

7. Consumator - înseamnă o persoană fizică care efectuează o tranzacție legală cu întreprinzătorul și care nu are legătură directă cu activitatea economică sau profesională a acestuia.

8. Cont de Client - înseamnă un panou individual pentru fiecare Client, activat în favoarea sa de către Vânzător, după ce Clientul a efectuat Înregistrare și a încheiat un Contract de furnizare a serviciului Gestionarea Contului de Client.

9. Întreprinzător - înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau o entitate organizatorică care nu este o persoană juridică, dar căreia legea îi conferă capacitatea juridică, care desfășoară activitatea economică sau profesională în numele propriu și efectuează acte juridice legate direct de activitatea sa economică sau profesională.

10. Regulament – înseamnă prezentul regulament.

11. Înregistrare - înseamnă un act efectiv realizat în modul specificat în Regulament, necesar pentru ca Clientul să beneficieze de toate funcționalitățile Magazinului Online.

12. Vânzător - înseamnă Distance S.A. cu sediul în Poznań (61-886), ul. Półwiejska 33, NIP [CIF]: 7781406159, REGON [Nr.reg.econ.]: 63445350600000, înscrisă în registrul întreprinzătorilor ținut de Judecătoria Raională Poznań – Nowe Miasto și Wilda în Poznań, Secția VIII Economică a Registrului Judiciar Național sub numărul KRS 0000650368, cu capital social de 7.000.000 PLN; e-mail: [email protected], fiind în același timp proprietara Magazinului Online.

13. Site Web al Magazinului - înseamnă site-urile web la care Vânzătorul administrează Magazinul Online, și care operează în domeniul www.distance.ro.

14. Bunuri - înseamnă un produs prezentat de Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului, care pot face obiectul unui Contract de vânzare.

15. Suport durabil - înseamnă un material sau un instrument care permite Clientului sau Vânzătorului să stocheze informații care i se adresează personal, într-un mod care să permită accesul la informații în viitor pentru un timp adecvat scopurilor pentru care sunt întrebuințate aceste informații și care permite reconstituirea informațiilor stocate în forma neschimbată.

16. Contract de vânzare - înseamnă un contract de vânzare încheiat de la distanță, pe principiile prevăzute în Regulament, între Client și Vânzător.

§ 2 Dispoziții generale și utilizarea Magazinului Online

1. Toate drepturile asupra Magazinului Online, inclusiv drepturile de autor materiale, drepturile de proprietate intelectuală asupra numelui său, domeniului său de internet, Site-ului Web al Magazinului, precum și asupra eșantioanelor, formularelor, logo-urilor și fotografiilor postate pe Site-ul Web al Magazinului (cu excepția logo-urilor și a fotografiilor prezentate pe Site-ul Web al Magazinul în scopul prezentării bunurilor asupra cărora drepturile de autor aparțin terților), aparțin Vânzătorului, iar utilizarea acestora poate avea loc numai într-o manieră stabilită și conformă cu Regulamentul și cu acordul Vânzătorului exprimat în scris.

2. Vânzătorul va întreprinde eforturi pentru a face beneficierea de Magazinul Online posibilă pentru utilizatorii de Internet folosind toate browserele web populare, sistemele de operare, tipurile de dispozitive și tipurile de conexiuni la Internet. Cerințele tehnice minime care permit utilizarea Site-ului Web al Magazinului sunt un browser Internet versiunea cel puțin Internet Explorer 11 sau Chrome 66 sau FireFox 60 sau Opera 53 sau Safari 5 sau versiuni mai recente, cu Javascript activat, acceptând „cookie-uri” și o conexiune de internet de peste 256 kbit/s. Site-ul Web al Magazinului este optimizat pentru o rezoluție minimă de ecran de 1024x768 pixeli.

3. Vânzătorul folosește mecanismul de fișiere „cookies”, care atunci când Clienții utilizează Site-ul Web al Magazinului, sunt salvate de serverul Vânzătorului pe hard disk-ul dispozitivului terminal al Clientului. Utilizarea „cookie-urilor” are ca scop funcționarea corectă a Site-ului Web al Magazinului pe dispozitivele terminale ale Clienților. Acest mecanism nu deteriorează dispozitivul terminal al Clientului și nu modifică configurația dispozitivelor terminale ale Clientului sau software-ul instalat pe aceste dispozitive. Fiecare Client poate dezactiva mecanismul „cookie-urilor” în browserul web al dispozitivului său terminal. Vânzătorul precizează însă că dezactivarea „cookie-urilor” poate provoca totuși dificultăți sau poate împiedica utilizarea Site-ul Web al Magazinului.

4. Pentru a plasa o comandă la Magazinul Online prin intermediul Site-ul Web al Magazinului sau prin poșta electronică și pentru a beneficia de serviciile disponibile pe Site-urile Web ale Magazinului, Clientul trebuie să aibă un cont de e-mail activ.

5. Pentru a plasa o comandă în Magazinul Online prin telefon, este necesar ca Clientul să aibă un număr de telefon activ și un cont de e-mail activ.

6. Este interzis ca Clientul să furnizeze unele texte ilegale și să utilizeze Magazinul Online, Site-ul Web al Magazinului sau servicii gratuite furnizate de Vânzător, într-o manieră contrară legii, bunelor obiceiuri sau într-un mod care încalcă drepturile personale ale terților.

7. Vânzătorul declară că natura publică a rețelei de Internet și utilizarea serviciilor pe cale electronică pot implica riscul de procurare și modificare a datelor Clienților de către persoane neautorizate, de aceea Clienții ar trebui să utilizeze măsuri tehnice adecvate care să reducă la minimum amenințările menționate mai sus. În special, ar trebui să utilizeze programe antivirus și cele care protejează identitatea celor care utilizează rețeaua de Internet. Vânzătorul nu solicită niciodată Clientului să-i furnizeze Parola sub nicio formă.

8. Nu este permisă utilizarea resurselor și funcțiilor Magazinului Online de către Client în scopul de a desfășura o activitate care ar încălca interesul Vânzătorului, adică activitatea de publicitate a unui alt întreprinzător sau produs; activitatea constând în postarea de texte care nu au legătură cu activitatea Vânzătorului; activitatea de postare a unor materiale false sau înșelătoare.

§ 3 Înregistrare

1. Pentru a deschide un Cont de Client, Clientul este obligat să efectueze o Înregistrare gratuită.

2. Înregistrarea nu este necesară pentru a plasa o comandă la Magazinul Online.

3. Pentru a efectua o Întregistrare, Clientul trebuie să completeze formularul de înregistrare pus la dispoziție de Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului și să trimită electronic formularul de înregistrare completat Vânzătorului, selectând funcția corespunzătoare de pe formularul de înregistrare. În timpul Înregistrării, Clientul stabilește o Parolă personală.

4. La completarea formularului de înregistrare, Clientul are posibilitatea de a se familiariza cu Regulamentul, acceptând conținutul acestuia bifând câmpul corespunzător din formular.

5. În timpul înregistrării, Clientul poate consimți voluntar la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing prin bifarea câmpului corespunzător din formularul de înregistrare. În acest caz, Vânzătorul informează în mod expres despre scopul colectării datelor personale ale Clientului, precum și despre destinatarii acestor date, preconizați sau cunoscuți Vânzătorului.

6. Consimțământul Clientului pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scop de marketing nu condiționează posibilitatea încheierii unui contract cu Vânzătorul pentru furnizarea serviciului de Administrare a Contului de Client pe cale electronică. Consimțământul poate fi retras în orice moment prin transmiterea declarației corespunzătoare de către Client către Vânzător. Declarația poate fi, de exemplu, trimisă la adresa Vânzătorului prin e-mail.

7. După trimiterea formularului de înregistrare completat, Clientul primește imediat, prin poșta electronică la adresa de e-mail furnizată în formularul de înregistrare, confirmarea înregistrării de către Vânzător. Din acest moment, contractul pentru furnizarea serviciului de Administrare a Contului de Client pe cale electronică este încheiat, iar Clientul obține opțiunea de accesare a Contului de Client și de a face modificări la datele furnizate în timpul Înregistrării.

§ 4 Comenzi

1. Informațiile conținute pe Site-ul Web al Magazinului nu constituie o ofertă a Vânzătorului în sensul Codului Civil, ci doar o invitație către Clienți să depună oferte de încheiere a unui Contract de vânzare.

2. Clientul poate depune comenzi în Magazinul Online prin intermediul Site-ului Web al Magazinului sau prin poștă electronică 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi.

3. Clientul poate depune comenzi în Magazinul Online prin telefon în orele și zilele indicate pe Site-ul Web al Magazinului.

4. Clientul care plasează o comandă prin intermediul Site-ului Web al Magazinului completează comanda selectând Bunurile de care este interesat. Bunurile sunt adăugate la comandă prin alegerea mărimii, urmând apăsarea comencii „ADAUGĂ ÎN COȘ” sub produsul respectiv, prezentat pe Site-ul Web al Magazinului. După completarea întregii comenzi și indicarea în „COȘ” a modului de Livrare și a formei de plată, Clientul plasează comanda trimitând formularul de comandă către Vânzător, selectând pe Site-ul Web al Magazinului tasta „ Comanda cu obligația de plată ”. De fiecare dată înainte de a trimite comanda Vânzătorului, Clientul este informat despre prețul total pentru Bunurile și Livrarea selectată, precum și despre toate costurile suplimentare pe care este obligat să le suporte în legătură cu Contractul de vânzare.

5. Clientul care plasează o comandă prin telefon, folosește numărul de telefon furnizat de Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului. În timpul conversației telefonice, Clientul indică Vânzătorului numele produsului dintre Bunurile găsite pe Site-ul Web al Magazinului, cantitatea Bunurilor pe care ar dori să le comande și specifică metoda și adresa Livrării și forma de plată, precum și indică, la alegerea sa, adresa sa de e-mail sau adresa de corespondență pentru a confirma de către Vânzător conținutul contractului propus și pentru confirmarea comenzii - în cazul încheierii Contractului de vânzare între Client și Vânzător. De fiecare dată în timpul unei conversații telefonice, Vânzătorul îl informează pe Clientul despre prețul total al Bunurilor selectate și costul total al metodei de Livrare alese, precum și despre toate costurile suplimentare pe care Clientul ar fi obligat să le plătească în cazul în care Contractul de vânzare ar fi încheiat.

6. Vânzătorul confirmă Clientului conținutul Contractului de vânzare propus, după alegerea Clientului - pe hârtie sau sub forma unui mesaj electronic, iar confirmarea are loc înainte de încheierea Contractului de vânzare.

7. Declarația Clientului cu privire la încheierea Contractului de vânzare, depusă de acesta după primirea de la Vânzător a confirmării menționate mai sus la §4 alin. 6, este fixată pe suport de hârtie sau pe alt Suport durabil.

8. După încheierea Contractului de vânzare prin telefon, Vânzătorul va trimite pe un Suport durabil la adresa de e-mail sau cea de corespondență, indicată de Client, informația cu confirmarea condițiilor Contractului de vânzare. Confirmarea include, în special: o descriere a Bunurilor care fac obiectul Contractului de vânzare, prețul acestora, costul Livrării și o informație despre orice alte costuri pe care Clientul este obligat să le suporte în legătură cu Contractul de vânzare

9. Clientul care plasează comandă prin e-mail, o trimite la adresa de e-mail indicată de Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului. În mesajul transmis Vânzătorului, Clientul va indica în special: numele Bunurilor, culoarea și cantitatea acestora, selectate dintre Bunurile prezentate pe Site-ul Web al Magazinului, și datele sale de contact.

10. După primirea mesajului de e-mail de la Client, menționat la §4 alin. 7, Vânzătorul trimite un mesaj de retur către Client prin e-mail, furnizându-i datele sale de înregistrare, prețul Bunurilor selectate, precum și posibilele forme de plată și modalitatea de Livrare, împreună cu costul acestora, precum și informații despre toate plățile suplimentare pe care Clientul le-ar suporta în baza Contractului de vânzare. Mesajul conține, de asemenea, o informație pentru Client referitor la faptul că încheierea Contractului de vânzare prin e-mail implică obligația de a plăti Bunurile comandate. Pe baza informațiilor furnizate de Vânzător, Clientul poate depune comandă prin trimiterea unui mesaj electronic către Vânzător, indicând forma de plată aleasă și modalitatea de Livrare.

11. Plasarea unei comenzi este echivalentă cu depunerea de către Client a unei oferte către Vânzător, pentru a încheia un Contract de vânzare a Bunurilor care fac obiectul comenzii

12. După plasarea comenzii, Vânzătorul trimite la adresa de e-mail indicată de Client confirmarea depunerii acesteia. Informația despre confirmarea plasării comenzii constituie declarația de acceptare din partea Vânzătorului a ofertei, menționată la §4 alin. 9 de mai sus și din momentul primirii acesteia de către Client Contractul de vânzare este încheiat.

13. După încheierea Contractului de vânzare, Vânzătorul confirmă termenii acestuia Clientului, trimițându-le pe un Suport durabil la adresa de e-mail a Clientului sau în scris, la adresa indicată de Client în timpul Înregistrării sau a depunerii comenzii.

§ 5 Plăți

1. Prețurile de pe Site-ul Web al Magazinului indicate lângă produse sunt prețuri brute și nu includ informații privind costurile de Livrare și orice alte costuri pe care Clientul va fi obligat să le suporte în legătură cu Contractul de vânzare, despre care Clientul va fi informat atunci când va alege modul de livrare și va depune comandă.

2. 2. Clientul poate alege următoarele forme de plată pentru Bunurile comandate:

a) Cu card de credit prin sistemul de plăți DotPay extern, operat de compania DotPay S.A. cu sediul în Cracovia (în acest caz, realizarea comenzii va începe după ce Vânzătorul va trimite Clientului confirmarea de acceptare a comenzii și după ce Vânzătorul va primi informația de la sistemul DotPay despre efectuarea plății de către Client); Clientul poate alege și numerar la livrare.

3. Pentru comandă, Clientul trebuie să efectueze plata sumei rezultate din Contractul de vânzare încheiat, în termen de 3 zile.

4. În cazul în care Clientul nu reușește să efectueze plata în termenul prevăzut la §5 alin. 3 din Regulament, Vânzătorul stabilește un termen limită suplimentar pentru efectuarea plății de către Client și îl informează pe acesta despre noul termen pe un Suport durabil. Informația despre termenul de plată suplimentar conține și informație că, după expirarea acestui termen, Vânzătorul se va retrage din Contractul de vânzare. În cazul expirării celui de-al doilea termen de plată, Vânzătorul va transmite Clientului, pe un Suport durabil, o declarație de retragere din Contract în temeiul art. 491 din Codul civil.

§ 6 Livrare

1. Vânzătorul realizează livrarea pe teritoriul României.

2. Vânzătorul este obligat să livreze Bunurile care fac obiectul Contractului de vânzare fără defecte.

3. Vânzătorul postează pe Site-ul Web al Magazinului informația despre numărul de zile lucrătoare necesare pentru Livrarea și realizarea comenzii.

4. Termenul de Livrare și realizare a comenzii indicat pe Site-ul Web al Magazinului este calculat în zile lucrătoare în conformitate cu §5 alin. 2 din Regulament.

5. Bunurile comandate sunt livrate Clientului prin intermediul Furnizorului la adresa indicată în formularul de comandă.

6. În ziua expedierii Bunurilor către Client, la adresa de e-mail a Clientului este trimisă informația care confirmă expedierea coletului de către Vânzător.

7. Clientul este obligat să examineze coletul livrat în timpul și modul adoptat pentru coletele de tipul în cauză. În cazul în care se constată un defect sau o deteriorare a coletului, Clientul are dreptul să solicite angajatului Furnizorului să întocmească un proces-verbal corespunzător.

8. Vânzătorul, în conformitate cu voința Clientului, atașează la coletul care face obiectul Livrării, bon fiscal sau factura TVA care cuprinde Bunurile livrate.

9. În cazul absenței Clientului la adresa indicată de acesta la depunerea comenzii ca fiind adresa de livrare, angajatul Furnizorului va lăsa o notificare sau va încerca un contact telefonic pentru a stabili data la care Clientul va fi prezent. În cazul retrimiterii Bunurilor comandate către Magazinul Online de către Furnizor, Vânzătorul va contacta Clientul prin e-mail sau telefon, stabilind din nou data și costul Livrării cu Clientul.

§ 7 Garanția legală

1. Vânzătorul asigură Livrarea Bunurilor într-o stare lipsită de defecte fizice și deficiențe legale. Vânzătorul este răspunzător față de Client dacă produsul are un defect fizic sau legal (garanție legală).

2. Dacă produsul are un defect, Clientul poate:

a) depune o declarație cu privire la reducerea prețului sau retragerea din Contractul de vânzare, cu excepția cazului în care Vânzătorul, imediat și fără inconveniente excesive pentru Client, înlocuiește produsul defect cu un produs liber de defecte sau elimină defectul.

Această restricționare nu se aplică dacă produsul a fost deja înlocuit sau reparat de către Vânzător sau Vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a înlocui produsul cu altul lipsit de defecte sau de a elimina defectele. În loc să elimine defectul la propunerea Vânzătorului, Clientul poate solicita înlocuirea produsului cu altul fără defecte sau în loc de a înlocui produsul să ceară înlăturarea defectului, cu excepția cazului în care aducerea obiectului la starea conformă cu contractul în modul ales de Client, este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu modul propus de Vânzător. La evaluarea excesului de costuri, se ia în considerare valoarea unui produs fără defecte, tipul și importanța defectului constatat, precum și inconvenientul la care Clientul ar fi expus în caz de alt mod de satisfacere a pretențiilor.

b) solicita înlocuirea produsului defect cu unul fără defecte sau eliminarea defectului. Vânzătorul este obligat să înlocuiască produsul defect cu un produs lipsit de defecte sau să înlăture defectul într-un termen rezonabil, fără inconveniente excesive pentru Client. Vânzătorul poate refuza să satisfacă solicitarea Clientului dacă aducerea produsului defect la starea conformă cu Contractul de Vânzare în modul ales de Client este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu cea de-a două modalitate posibilă de aducere la starea conformă cu Contractul de Vânzare. Costul reparației sau înlocuirii este suportat de Vânzător.

3. Clientul care își exercită drepturile de garanție legală este obligat să livreze obiectul defect pe adresa indicată mai jos. În cazul unui Client care este Consumator, costul de livrare este acoperit de Vânzător. Bunurile reclamate trebuie furnizate sau trimise la adresa CzechLogistic – Arad - Parc Industrial UTA 2 , hala A, Ovidiu FN (DPD DEPO), 310001 Arad.

4. Vânzătorul răspunde în cadrul garanției legale dacă defectul fizic va fi constatat în termen de maximum doi ani de la eliberarea Bunurilor Clientului. Revendicarea pentru înlăturarea defectului sau înlocuirea produsului cu un produs fără defecte expiră după un an, dar această perioadă nu se poate termina înainte de perioada menționată în prima frază de mai sus. În această perioadă, Clientul se poate retrage din Contractul de vânzare sau poate depune o declarație privind reducerea prețurilor din cauza unui defect la produs. În cazul în care Clientul a solicitat înlocuirea produsului cu altul fără defecte sau eliminarea defectului, termenul limită pentru retragerea din Contractul de vânzare sau depunerea unei declarații de reducere a prețului începe cu expirarea, fără efect, a termenului de înlocuire a produsului sau de înlăturare a defectului.

5. Toate reclamațiile referitoare la Bunuri sau la realizarea Contractului de vânzare, Clientul poate trimite în scris la adresa CzechLogistic – Arad - Parc Industrial UTA 2 , hala A, Ovidiu FN (DPD DEPO), 310001 Arad.

6. În termen de 14 zile de la data depunerii reclamației, Vânzătorul va lua decizie privind reclamația Bunurilor sau reclamația referitoare la realizarea Contractului de vânzare înaintate de Client.

7. Clientul poate înainta o reclamație Vânzătorului în legătură cu utilizarea serviciilor gratuite furnizate pe cale electronică de către Vânzător. Reclamația poate fi depusă în format electronic și trimisă la adresa [email protected] În reclamație, Clientul trebuie să includă o descriere a problemei produse. Vânzătorul va examina prompt, dar cel târziu în termen de 14 zile, reclamațiile și transmite un răspuns Clientului.

8. Vânzătorul nu utilizează soluționarea extrajudiciară a litigiilor menționate în Legea din 23 septembrie 2016 privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatori.

§ 8 Garanție

1. Bunurile vândute de către Vânzător pot fi acoperite de garanția acordată de producătorul Bunurilor sau de distribuitor.

2. În cazul Bunurilor acoperite de garanție, informația privind existența și conținutul garanției este de fiecare dată prezentată pe Site-ul Web al Magazinului.

§ 9 Retragere din contractul de vânzare

1. Clientul fiind un Consumator care a încheiat un Contract de vânzare se poate retrage din acesta în termen de 30 de zile, fără a da un motiv.

2. Termenul limită pentru retragerea din Contractul de vânzare începe să curgă din momentul în care Consumatorul intră în posesia Bunurilor. Consumatorul se poate retrage din Contractul de vânzare prin transmiterea unei declarații de retragere către Vânzător. Această declarație poate fi transmisă, de exemplu, în scris la adresa CzechLogistic – Distance S.A., Arad - Parc Industrial UTA 2 , hala A, Ovidiu FN (DPD DEPO), 310001 Arad sau prin e-mail la adresa Vânzătorului. Declarația poate fi făcută pe formular, al cărui model a fost postat de către Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului la adresa: formular de retragere din contract. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți declarația înainte de expirarea acestuia. Consumatorul se poate retrage din Contractul de vânzare prin transmiterea unei declarații de retragere către Vânzător prin intermediul formularului disponibil pe site-ul web la adresa: formular de retragere din contract. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți declarația înainte de expirarea acestuia. Vânzătorul va confirma imediat Consumatorului primirea formularului transmis prin intermediul site-ului.

3. În cazul retragerii din Contractul de vânzare, acesta este considerat ca și neîncheiat.

4. Dacă Consumatorul a prezentat declarația de retragere din Contractul de vânzare înainte ca Vânzătorul să-i accepte ofertă, oferta nu va mai avea caracter obligatoriu.

5. Vânzătorul este obligat să returneze imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației Consumatorului privind retragerea din Contractul de vânzare, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costul de Livrare a Bunurilor către Consumator. Vânzătorul poate să se abțină de rambursarea plăților primite de la Consumator până la momentul de primire înapoi a Bunurilor sau momentul de furnizare de către Consumator a dovezii de retrimitere a Bunurilor, în funcție de care evenimentul care are loc mai întâi.

6. Dacă Consumatorul care exercită dreptul de retragere a ales modul de livrare a Bunurilor, altul decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită în mod uzual de Vânzător, Vânzătorul nu este obligat să restituie costurile suplimentare suportate de Consumator.

7. Consumatorul este obligat să returneze Bunurile către Vânzător imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data în care s-a retras din Contractul de vânzare. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să se trimită Bunurile pe adresa Vânzătorului înainte de expirarea acestui termen. Bunurile returnate trebuie furnizate sau trimise la adresa: CzechLogistic – Distance S.A., Arad - Parc Industrial UTA 2 , hala A, Ovidiu FN (DPD DEPO), 310001 Arad.

8. În cazul retragerii, Clientul Consumator va suporta numai costurile directe de returnare a Bunurilor.

9. Dacă, din cauza naturii sale, Bunurile nu pot fi returnate prin poștă în modul obișnuit, Vânzătorul îl informează pe Consumatorul despre costurile de returnare a obiectelor pe Site-ul Web al Magazinului.

10. Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii Bunurilor ca urmare a utilizării lor într-un mod care depășește modul necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Bunurilor.

11. Vânzătorul va rambursa plata folosind același mod de plată care a fost aplicat de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a acceptat expres o altă metodă de returnare, care nu implică niciun cost pentru el.

12. Dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare nu se cuvine unui Client Consumator în cazul contractelor în care Produsul este un obiect care neprefabricat, realizat conform specificației Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale.

§ 10 Servicii gratuite

1. Vânzătorul oferă servicii gratuite Clienților pe cale electronică:

a) Formular de contact;

b) Newsletter;

c) Administrarea Contului de Client;

d) Postarea opiniilor;

2. Servicii specificate la §10 alin. 1 de mai sus sunt prestate 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi.

3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a alege și de a modifica tipul, forma, ora și modalitatea de a oferi acces la serviciile menționate selectate, informându-i pe Clienți într-un mod adecvat modificării Regulamentului.

4. Serviciul Formular de contact constă în trimiterea unui mesaj către Vânzător folosind formularul postat pe Site-ul Web al Magazinului.

5. Renunțarea la serviciul gratuit Formularul de contact este posibilă în orice moment și constă în încetarea de a mai trimite întrebări către Vânzător.

6. Serviciul Newsletter poate fi utilizat de orice Client care introduce adresa sa de e-mail utilizând formularul de înregistrare pus la dispoziție de Vânzător pe Site-ul Web al Magazinului. După transmiterea formularului de înregistrare completat, Clientul primește imediat, pe cale electronică, la adresa de e-mail un mesaj care confirmă subscriere la Newsletter. Din momentul de primire a mesajului de către Client, se încheie un contract pentru furnizarea pe cale electronică a serviciului Newsletter. În plus, în timpul Înregistrării, Clientul poate bifa câmpul corespunzător din formularul de înregistrare pentru a subscrie la serviciul Newsletter.

7. Serviciul Newsletter constă în trimiterea de către Vânzător, la adresa de e-mail, a mesajelor în formă electronică care conțin informații despre produse sau servicii noi din oferta Vânzătorului. Newsletter-ul este trimis de către Vânzător tuturor Clienților care s-au abonat.

8. Fiecare Newsletter adresat Clienților individuali conține, în special: informația despre expeditor, câmpul „subiect” completat în care specifică conținutul coletului și informația despre posibilitatea și modul de dezabonare de la serviciul gratuit de Newsletter.

9. Clientul poate oricând să renunțe la primirea Newsletter-ului prin dezabonare folosind link-ul conținut în fiecare mesaj electronic trimis în cadrul serviciului Newsletter sau prin activarea câmpului corespunzător din Contul de Client.

10. Serviciul de Administrare a Contului de Client este disponibil după efectuarea Înregistrării pe principiile descrise în Regulament și constă în punerea la dispoziția Clientului a unui panou dedicat în cadrul Site-ului Web al Magazinului, care permite Clientului să modifice datele pe care le-a indicat în timpul Înregistrării, precum și să urmărească starea realizării comenzilor și istoricul comenzilor deja finalizate.

11. Clientul care a efectuat Înregistrarea, poate trimite o cerere către Vânzător de ștergere a Contului de Client, iar în cazul în care Vânzătorul solicită ștergerea Contului Clientului, acesta poate fi eliminat până la 14 zile de la data solicitării.

12. Serviciul Postare de opinii constă în permisiunea Vânzătorului pentru Clienții care au un Cont de Client, să publice pe Site-ul Web al Magazinului unele declarații individuale și subiective ale Clientului, în special cu privire la Bunuri.

13. Renunțarea la serviciul Postarea opiniilor este posibilă în orice moment și constă în încetarea de către Client a postării textelor pe Site-ul Web al Magazinului.

14. Vânzătorul are dreptul să blocheze accesul la Contul de Client și la servicii gratuite, în cazurile în care Clientul acționează în detrimentul Vânzătorului sau al altor Clienți, atunci când Clientul încalcă legea sau prevederile Regulamentului, precum și atunci când blocarea accesului la Contul de Client și la serviciile gratuite este justificată din motive de securitate - în special: spargerea măsurilor de protecție a Site-ului Web al Magazinului de către Client sau alte activități de hacker. Blocarea accesului la Contul de Client și la servicii gratuite din motive menționate continuă pentru perioada necesară pentru a rezolva problema care stă la baza blocării accesului la Contul de Client și la servicii gratuite. Vânzătorul notifică Clientul cu privire la blocarea accesului la Contul de Client și la servicii gratuite, pe cale electronică, la adresa indicată de Client în formularul de înregistrare.

§ 11 Responsabilitatea clientului cu privire la conținutul postat de acesta

1. Prin publicarea conținutului și partajarea acestuia, Clientul face o distribuție voluntară a conținutului. Conținutul postat nu reprezintă opiniile Vânzătorului și nu trebuie identificat cu activitatea sa. Vânzătorul nu este furnizorul de conținut, ci doar o entitate care oferă resurse TIC adecvate în acest scop.

2. Clientul declară că:

a) are dreptul să beneficieze de drepturi de autor materiale, drepturi de proprietate industrială și/sau drepturi conexe la – respectiv - opere, obiecte ale drepturilor de proprietate industrială (de exemplu mărci comerciale) și/sau obiecte de drepturi conexe care sunt incluse în conținutul;

b) postarea și distribuirea în cadrul serviciilor menționate la §10 din Regulament, a datelor personale, a imaginii și a informațiilor despre terți a avut loc în mod legal, voluntar și cu acordul persoanelor în cauză;

c) consimte la accesul la conținutul publicat de către alți Clienți și Vânzător, precum și îl autorizează pe Vânzătorul să-l utilizeze gratuit în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

d) consimte la dezvoltarea operelor în sensul Legii drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

3. Clientul nu are dreptul la:

a) postarea în cadrul utilizării serviciilor menționate la §10 din Regulament, a datelor cu caracter personal ale terților și diseminarea imaginii terților fără permisiunea impusă de lege sau consimțământul unei terțe persoane;

b) postarea de conținut publicitar și/sau promoțional în cadrul utilizării serviciilor menționate la §10 din Regulament.

4. Vânzătorul este responsabil pentru conținutul postat de Clienți, cu condiția să primească o notificare în conformitate cu § 12 din Regulament.

5. Este interzis Clienților să posteze în cadrul utilizării serviciilor menționate la §10 din Regulament, un conținut care ar putea, în special:

a) postarea în cadrul utilizării serviciilor menționate la §10 din Regulament, a datelor cu caracter personal ale terților și diseminarea imaginii terților fără permisiunea impusă de lege sau consimțământul unei terțe persoane;

b) să încalce orice drepturi ale terților, inclusiv drepturi legate de protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, protecția drepturilor de proprietate industrială, secret comercial sau drepturile legate de obligația de păstrare a confidențialității;

c) să aibă un caracter jignitor sau să amenințe pe alții, să conțină un vocabular care încalcă bunele maniere (de exemplu, folosind vulgarisme sau termeni considerați uzual jignitori);

d) să intre în conflict cu interesele Vânzătorului, adică un conținut care constituie material publicitar al unui alt întreprinzător sau produs; conținut care nu are legătură cu activitatea Vânzătorului; conținut fals sau înșelător;

e) să încalce în alt mod prevederile Regulamentelui, decență, legi aplicabile, norme sociale sau morale.

6. În cazul în care primește o notificare în conformitate cu § 12 din Regulament, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau șterge conținutul postat de către Clienți în cadrul utilizării serviciilor menționate la §10 din Regulament, în special în ceea ce privește conținutul față de care pe baza rapoartelor terților sau ale autorităților relevante, s-a constatat că acesta poate constitui o încălcare a prezentului Regulament sau a legii aplicabile. Vânzătorul nu efectuează monitorizarea continuă a conținutului postat.

7. Clientul consimte ca Vânzătorul să folosească gratuit conținutul postat de el pe Site-ul Web al Magazinului.

§ 12 Notificarea riscurilor sau încălcării drepturilor

1. În cazul în care Clientul sau o altă persoană sau entitate va considera că conținutul publicat pe Site-ul Web al Magazinului le încalcă drepturile, drepturile personale, decența, sentimentele, moralitatea, convingerile, principiile concurenței oneste, know-how-ul, secret protejat de lege sau de obligație, poate notifica Vânzătorul despre o posibilă încălcare.

2. Vânzătorul, notificat în privința unei posibilei încălcări, ia măsuri imediate pentru a elimina conținutul care este cauza încălcării de pe Site-ul Web al Magazinului.

§ 13 Protecția datelor cu caracter personal

1. Regulile de protecție a Datelor cu Caracter Personal sunt cuprinse în Politica de confidențialitate.

§ 14 Rezilierea contractului (nu se aplică contractelor de vânzare)

1. Atât Clientul cât și Vânzătorul pot rezilia contractul de prestare a serviciilor electronice în orice moment și fără a da motive, sub rezerva păstrării drepturilor dobândite de cealaltă parte înainte de rezilierea contactului menționat mai sus și a prevederilor de mai jos.

2. Clientul care a efectuat Înregistrarea reziliază contractul de prestare a serviciilor electronice, trimițând Vânzătorului o manifestare de voință adecvată, folosind orice mijloc de comunicare la distanță, care să-i permită Vânzătorului să se familiarizeze cu manifestarea de voință a Clientului

3. Vânzătorul denunță contractul de prestare a serviciilor electronice, trimițând Clientului o manifestare de voință adecvată la adresa de e-mail indicată de Client în timpul Înregistrării.

§ 15 Prevederi finale

1. Vânzătorul poartă responsabilitate pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului, dar în cazul contractelor încheiate cu Clienții care sunt Întreprinzători, Vânzătorul va fi răspunzător numai în cazul unei pagube pricinuite în mod intenționat și în limitele pierderilor efectiv suportate de Clientul Întreprinzător.

2. Conținutul prezentului Regulament poate fi fixat prin tipărire, înregistrare pe un suport sau descărcare în orice moment de pe Site-ul Web al Magazinului.

3. În cazul unui litigiu produs pe baza Contractului de vânzare încheiat, părțile vor strădui să rezolve problema pe cale amiabilă. Legea aplicabilă oricăror litigii care decurg din prezentul Regulament este legislația poloneză..

4. Vânzătorul informează Clientul care este un Consumator cu privire la posibilitatea de a utiliza metodele extrajudiciare de examinare a reclamațiilor și pentru acțiuni privind despăgubire. Regulile de acces la aceste proceduri sunt disponibile la sediile pe site-urile web ale entităților autorizate să soluționeze litigiile în afara instanței. Aceștia pot fi, în special, ombudsmani pentru protecția consumatorilor sau Inspectoratele de Comerț Voievodale, lista cărora fiind disponibilă pe site-ul web al Oficiului de Protecție a Concurenței și Consumatorilor..
Vânzătorul informează că la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ este disponibilă platforma pentru soluționarea litigiilor online între consumatori și întreprinzători la nivelul unitar (platforma ODR)..

5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Toate comenzile acceptate de Vânzător pentru executare înainte de data intrării în vigoare a noului Regulament sunt realizate pe baza Regulamentului care era în vigoare în ziua în care a fost plasată comanda de către Client. Modificarea Regulamentului intră în vigoare în termen de 7 zile de la data publicării pe Site-ul Web al Magazinului. Vânzătorul va informa Clientul cu 7 zile înainte de intrarea în vigoare a noului Regulament cu privire la modificarea Regulamentului prin intermediul unui mesaj de e-mail trimis care pe cale electronică care conține un link către conținutul Regulamentului modificat. În cazul în care Clientul nu acceptă noul conținut al Regulamentului, acesta este obligat să-l anunțe pe Vânzătorul despre acest fapt, ceea ce duce la rezilierea contractului în conformitate cu prevederile §14 din Regulament.

6. Contractele cu Vânzător sunt încheiate în limba romănă.

7. Regulamentul intră în vigoare din data de 02.08.2019.

To Top